We are a unique agency advisory and design derived from the Central Laboratory of Heat Engineering Research Center of the Project of the Industrial Building, an earlier Bureau of Industrial Construction Projects typical “BISTYP” created in 1951. Combining extensive experience and innovative approach to each topic, we are at the forefront of office projects in the country …
History
  • 1951 – zarządzeniem Ministra Budownictwa Przemysłowego powołane zostaje Biuro Studiów i Projektów Typowych Budownictwa Przemysłowego „BISTYP”
  • lata 50-te – ustanowienie „BISTYPU” jako biura wiodącego w projektowaniu i typizacji ciepłowni. Powstają pierwsze opracowania ciepłowni przemysłowych i osiedlowych w oparciu o kotły WLM
  • 1963 – powstaje Pracownia Energetyki Cieplnej
  • 1971 – nadanie „BISTYPOWI” rangi Centralnego Ośrodka Badawczo-Projektowego Budownictwa Przemysłowego
  • lata 70-te i 80-te – dalszy rozwój biura. W oparciu o projekty Pracowni Energetyki Cieplnej powstaje ponad 200 kotłowni parowych i wodnych na terenie Polski, Niemiec, ZSRR, Turcji, oraz Mongolii. „BISTYP” wyznacza nowe standardy w projektowaniu instalacji przemysłowych
  • 1991 – z „BISTYPU” wydzielona zostaje Pracownia Energetyki Cieplnej. Powstaje BISTYP-TECH
  • dziś – BISTYP-TECH nadal wyznacza nowe standardy w projektowaniu oraz opracowywaniu innowacyjnych technologii z zakresu energetyki cieplnej, ochrony środowiska, oraz budownictwa przemysłowego

BISTYP-TECH Sp. z o.o.

04-157 Warszawa,
ul. Sulejkowska 60A, lok. U5, U6,
tel./fax: +48/0-22/612 31 72
email: biuro@bistyp-tech.pl