We are a unique agency advisory and design derived from the Central Laboratory of Heat Engineering Research Center of the Project of the Industrial Building, an earlier Bureau of Industrial Construction Projects typical “BISTYP” created in 1951. Combining extensive experience and innovative approach to each topic, we are at the forefront of office projects in the country …
About Us

BISTYP-TECH jest wyjątkowym biurem doradczo-projektowym wywodzącym się z Pracowni Energetyki Cieplnej Centralnego Ośrodka Badawczo-Projektowego Budownictwa Przemysłowego, wcześniejszego Biura Studiów i Projektów Typowych Budownictwa Przemysłowego „BISTYP” powstałego w 1951 roku. Łącząc ogromne doświadczenie oraz innowacyjne podejście do każdego tematu, jesteśmy w czołówce biur projektów w kraju. Główne dziedziny naszej działalności to budownictwo przemysłowe, energetyka cieplna, wodociągi i kanalizacja, oraz ochrona środowiska. Dzięki zaangażowaniu całego zespołu oraz współpracy z czołowymi ośrodkami badawczymi w kraju jesteśmy w stanie realizować niezwykle skomplikowane i trudne technicznie projekty.
Biuro Projektów BISTYP-TECH tworzy zespół wysoko wykwalifikowanych inżynierów projektantów następujących branż:

 • technologicznej (energetycznej, ciepłowniczej, wodociągowej)
 • konstrukcyjnej
 • architektonicznej
 • instalacji sanitarnych
 • elektrycznej

Posiadamy duże doświadczenie w dziedzinie budownictwa przemysłowego w zakresie którego zajmujemy się projektowaniem, modernizacją istniejących instalacji, doradztwem technicznym przy wyborze i kompletacji urządzeń, oraz wdrażaniem nowych technologii.
Wykonujemy prace koncepcyjne, projekty budowlane i wykonawcze, specyfikacje techniczne, oraz pełnimy nadzór autorski w zakresie:

 • systemów cieplnych miast
 • kotłowni przemysłowych i komunalnych w zakresie mocy od kilkuset kW do kilkudziesięciu MW
 • pompowni
 • sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
 • instalacji do utylizacji odpadów
 • nietypowych instancji technologicznych

Naszą ambicją jest zostanie najlepszym i najbardziej innowacyjnym biurem w zakresie doradztwa, inżynierii i realizacji projektów budownictwa przemysłowego.


BISTYP-TECH Sp. z o.o.

04-157 Warszawa,
ul. Sulejkowska 60A, lok. U5, U6,
tel./fax: +48/0-22/612 31 72
email: biuro@bistyp-tech.pl